برای رضایت مشتری، برند Regen تعامل با مشتریانش را به عنوان بالاترین اولویت در نظر می گیرد و انواع همکاری های فنی و پیشگیرانه با کیفیت مانند پشتیبانی صلاحیت، بهبود کیفیت و مدیریت مشکل و نیاز را انجام می دهد. با در نظر گرفتن برنامه ریزی برای تولید “محصول با کیفیت”، شرکت فرآورده بافت ایرانیان زیرساخت های لازم را برای تضمین بالاترین کیفیت خدمات به مشتریان ایجاد می کند.

تصویر برند

تعامل با مشتری

محصول و خدمات

فرایند فروش

وفاداری مشتری

خدمات به مشتریان