معرفی شرکت فرآورده بافت ایرانیان

شرکت دانش بنیان فرآورده بافت ایرانیان

Regen Allograft

گرفت‌های آلوژنیک یا آلوگرافت‌ها در حال حاضر پیوندهای بافتی غیرقابل جایگزینی برای پیوند بافت های آسیب‌دیده یا اندامک های غیرفعال برای بازگرداندن عملکرد طبیعی هستند. دستاوردهای قابل توجه در پزشکی بازساختی اشتیاق زیادی را برای تحقیق در مورد ترمیم بافت و پیوند در میان پزشکان و محققان این حوزه برانگیخته است.

شرکت فرآورده بافت ایرانیان (ITP Co)، یک شرکت دانش بنیان کامل خصوصی و بزرگترین تولید کننده محصولات آلوگرافت در ایران است. این شرکت خط تولید آلوگرفت بدون سلولی انسانی را با رعایت استانداردهای AATB در سال 1390 راه اندازی کرد. هم اکنون محصولات این شرکت با سهم بازار قابل توجهی در داخل ایران عرضه می شود. . چشم انداز این شرکت تحقق شرایطی است که هیچ بیمار نیازمند به آلوگرافتی به دلیل کمبود بافت در کشور، در درمان بهبود زندگی خود به واسطه نقایص در بافت بدن خود دچار مشکل نشود.