فرم نظر سنجی

شرکت فرآورده بافت ایرانیان

"*" indicates required fields

اطلاعات فردی

نظرسنجی

1- عملکرد شرکت در فرایند فروش را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟*
2- نحوه برخورد کارکنان شرکت و مهارت آن‌ها را در خصوص راهنمایی و ارائه اطلاعات به شما را چگونه ارزیابی میکنید؟*
3- عملکرد شرکت در تحویل به موقع محصول را چگونه ارزیابی میکنید؟*
4- میزان رضایتمندی از پیک ارسالی را چگونه چگونه ارزیابی می‌نمایید؟*
5- کیفیت و ظاهر بسته‌بندی محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟*
6- تطابق محصول با نیاز اعلام شده از طرف شما را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟*
7- تمایل خود را به خرید مجدد از شرکت دانش‌بنیان فرآورده بافت ایرانیان چگونه ارزیابی میکنید؟*
8- تمایل به معرفی و توصیه محصولات شرکت به سایر مشتریان را چگونه ارزیابی میکنید؟*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.