در حال نمایش یک نتیجه

ممبران آسلولار درمیس (پوست آسلولار)

غشاء (ممبران) آسلولار درمیس (Acellular Dermis Membrane) محصول ممبران بدون سلول درمیس (ADM) در یک سطح دارای غشاء پایه (Basement Membrane) است. این محصول می توان در زمینه های مختلفی نظیر جراحی های دانپزشکی و فک و صورت و جراحی های ENT و پزشکی بازساختی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از خصوصیات حائز اهمین این محصول بهره بردن از از لایه ای متراکم و نفوذ ناپذیر در برابر نفوذ میکروارگانیسم ها و پاتوژن برای نفوذ به لایه های زیرین را برای محصول فراهم می آورد. به عنوان مثال با توجه به ویژگی مطرح شده در جراحی های ایمپلنت این ویژگی، سطح این ممبران میتواند در فضای پرخون دهان می تواند اکسپوز بماند. بافت اصلی این محصول عمدتاً از رشته های کلاژنی نوع یک و سه تشکیل شده سات.