در حال نمایش یک نتیجه

ممبران فاشیالاتا

این محصول ممبران فاشیا که محاط بر عضلات ناحیه ران پا است فرآوری شده است و به عنوان محصولات لیوفیلیزه و پرتودهی شده در اندازه های مختلف ارائه می شود. بر اساس مطالعات، این محصول عمدتا از کلاژن در تمامی انواع (به غیر از نوع 2) و رشته‌های الاستین تشکیل شده که انعطاف و چسبندگی بهینه‌ی آن را فراهم می‌آورند. به دلیل انعطاف پذیری، چسبندگی و زیست سازگاری به راحتی در محل عمل قابل استفاده بوده و باعث افزایش حجم و استحکام مکانیکی می شود. بنا بر نتایج بالینی به دست آماده، بسته به شرایط بیمار فرایند بازجذب فاشیالاتا از ماه سوم پس از پیوند تا ماه دوازدهم رخ داده و به صورت کاملا یکپارچه با بافت اطراف خواهد بود. گفتنی است که این محصول تماما زیست‌سازگار بوده و به علت خروج محتوای ژنتیکی در فرایند سلول‌زدایی تحریک سیستم ایمنی را به دنبال نخواهند داشت. فرایند فرآوری شامل جداسازی بافت‌های نامطلوب (دایسکشن)، تیمار شیمیایی و فیزیکی (با هدف خروج محتوای سلولی و کاهش ریسک تحریک سیستم ایمنی)، انجماد و خشکایش انجمادی، قطعه‌بندی و استریلیزاسیون نهایی از طریق پرتودهی گاما می‌باشد.