در حال نمایش یک نتیجه

پریکاردیوم

محصول غشای پریکارد دارای دو سطح نرم با ضخامت تقریبی 0.3 تا 0.8 میلی متر است و عموماً برای جراحی های ترمیمی فک و صورت، ترمیم سخت شامه و بازسازی پریودنتال در روش هایی مانند جراحی های GBR و GTR استفاده می شود. این محصول از بافت نرم از کیسه پریکارد به دست می آیند و پس از فرآوری به روش های فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی و آسلولار می شود و نهایتاً به صورت لیوفیلیزه به مصرف کننده نهایی ارائه می شود. این محصول هیچ ویژگی واکنش ایمنی را در بدن بیمار نشان نمی دهد.